Model de declaració d’accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

La PRODECA (Promotora d’Exportacions Catalanes) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web Benvinguts a pagès de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://benvingutsapages.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és «parcialment conforme» amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • El lloc web podria tenir imatges sense contingut alternatiu
  • Els vídeos poden no contenir audiodescripció i/o subtítols
  • Algunes taules no contenen associació d’encapçalaments de columna i fila.
  • Alguns continguts no tenen prou contrast de color amb el fons.
  • El contingut d’algunes pàgines no restringeix la seva visualització i funcionament a una única orientació de pantalla.
  • En algunes pàgines quan es redimensiona el contingut no es manté l’espai mínim entre línies, paràgrafs o lletres.
  • A alguns enllaços no es pot determinar el seu propòsit només amb el text de l’enllaç.
  • No existeix un mecanisme per evitar els blocs de contingut que es repeteixen.
  • Els canvis d’idioma en alguns texts no es poden detectar mitjançant el software
  • No s’aporten suggeriments alhora de corregir els errors dels formularis
 1. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

  També pot haver-hi elements exempts del Reial Decret que no siguin accessibles com els mapes per arribar als indrets i les il·lustracions disponibles per descarregar. Ambdós són continguts i funcionalitats que transmeten informació visual i possibilitats que no poden contenir alternatives equivalents.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 4 de Novembre de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb

Darrera revisió de la declaració: 4 de Novembre de 2020

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Torna a dalt